REGULAMIN PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką  wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczą,  która  zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń zatwierdzona przez dyrektora placówki oraz umowa zawarta pomiędzy rodzicem a dyrektorem przedszkola.
 4. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, oraz dzieci wymagające specjalnej opieki (dziecko z orzeczeniem z PPP).
 5. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcje przedszkola.
 6. Dziecko powinno być czyste i ubrane w wygodny , niekrępujący ruchów strój, ułatwiający dziecku samodzielne ubieranie się i rozbieranie.
 7. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz., 8.30, jeżeli dziecka  nie będzie w przedszkolu, należy powiadomić przedszkole lub przekazać informacje dzień wcześniej.
 8. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola do godz., 16.00 przez rodziców (prawnych opiekunów ) lub pisemnie przez upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią.
 9. Dzieci uczęszczające  do przedszkola dzielone są na grupy ;
  • GRUPA I – DZIECI 3-4 LATKI
  • GRUPA II – DZIECI 5-6 LATK
   O podziale dzieci na grupy decyduje ich wiek , potrzeby rozwojowe dziecka
 10. Rodzice dokonują opłat za przedszkole do 5-tego każdego miesiąca
  • każde nie wywiązanie się z opłat Dyrektor podaje informacje do wiadomości w placówce lub do Zakładu Pracy rodzica.

Regulamin przedszkola do pobrania plik DOC

Przedszkole Kajtuś - Kamień Pomorski

Warto wybrać nasze przedszkole Kajstuś w Kamieniu PomorskimOdwiedza Nas

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Szybki Kontakt

Przedszkole Niepubliczne Kajtuś.

ul. Moniuszki 7, 72-400 Kamień Pomorski

www.kajtus.mojaszkola.net

Przydatne Informacje

dyrektor Anna Łużna tel. 607 061 026

godziny otwarcia przedszkola : 7:00 - 16:30

Czytaj więcej