Zajęcia dodatkowe

Dzieci mają możliwości korzystania z szerokiego wachlarza zajeć dodatkowych rozwijających ich zdolności i umiejętności, pozwalające dzieciom odnaleźć swoje talenty i zainteresowania. Wszystkie zajęcia dodatkowe są odpłatne. Uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych jest wyborem rodziców.

Zajęcia dodatkowe: