Język Angielski

zajęcia prowadzone są w grupach 3-4 latków i 5-6 latków.  Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 20 min dla 3-4 latków i 30 min dla 5-6 latków. Prowadzone są przez panią Monikę Hybiak.

Dzieci uczą się języka angielskiego w sposób naturalny, podczas różnorodnych gier i zabaw, nauki piosenek, wierszyków, wyliczanek, a także podczas ćwiczeń rozwijających dzieci plastycznie, ruchowo czy intelektualnie. Dzieci wzbogacają nowe słownictwo. Potrafią rozpoznawać je w danych kontekstach i reagować na polecenia nauczyciela w obcym języku.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metody Total physical response dzięki której język przyswajany jest przez dzieci bezpośrednio, kodując język instynktownie. Metoda ta oparta jest na założeniu, że podczas nauki języka obcego, język ten jest przyswajany podczas procesu  podobnego w rozwoju języka ojczystego; proces ten pozwala na wydłużony okres słuchania (osłuchiwania się) oraz rozwijania zrozumienia zanim dojdzie do produkcji. W metodzie tej dzieci wykonują polecenia, komendy nauczyciela, poprzez aktywność fizyczną. Dzieci uczą się języka w wyniku aktywnych reakcji – śpiewanie piosenek, odgrywanie scenek, nauka wierszyków, a nie mechanicznego powtarzania zwrotów. Innymi słowy jest to nauka poprzez zabawę. Metoda ta łączy przyjemne z pożytecznym, rozwija kreatywność.